top of page
556.png

Ticaret Hukuku

     Hukuk büromuz, Ankara'da ticaret hukuku avukatı, Ankara şirket avukatı olarak ticaret hukukunu ilgilendiren tüm konularda etkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Ticaret Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti

 • ŞİRKET AVUKATLIĞI. Adi Ortaklık, Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif, Komandit ve Grup Şirketlerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti,

 • Ticari davaların açılması ve takibi

 • Kıymetli Evrak Hukuku'ndan doğan uyuşmazlıklar (Çek, Bono ve Poliçe)

 • Bankacılık ve Finansman Hukuku'ndan kaynaklanan iş ve davaların takibi

 • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi

 • Ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesi

 • Franchise Sözleşmesi, Franchising Sözleşmesinin düzenlenmesi

 • Şirketlerde Ana Sözleşmenin Hazırlanması, Sermaye Arttırımı, Tasfiye ve Ortaklıktan Çıkarma Uyuşmazlıkları

 • Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davalarının açılması ve takibi

 • Mal alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi

 • Ayıplı Mal veya Hizmetten Doğan Sorumluluk kaynaklı davalar

 • Ticari alacakların dava yoluyla ve icra takibi ile tahsili

 • Ticaret Hukuku kaynaklı diğer iş ve işlemler

bottom of page