top of page
556.png

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku

     Gayrimenkul davalarına bakan avukatlar, gayrimenkul anlaşmazlıkları kapsamında görülen davalarda avukatlık yapar. Hukuk büromuz, Ankara’da gayrimenkul avukatı olarak etkin hizmet vermektedir. Bu kapsamda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

 •  Tapu iptal ve tescil davaları

 •  Bağışlama sözleşmesi, geri alma ve ifadan kaçınma talepli davalar

 • Eser sözleşmeleri kapsamında yüklenicinin temerrüdü, ayıplı imalatından kaynaklı uyuşmazlıklar

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar

 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, iptali, tenkis ve feshinden kaynaklı uyuşmazlıklar

 • Satış vaadi sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayalı tazminat ve tapu iptal davaları

 • İpotek tescil ve terkinine dair davalar

 • İzaleyi şuyu - Ortaklığın giderilmesi davaları

 • Kentsel dönüşüm kapsamındaki kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve ilgili uyuşmazlıklar

 • Haksız el atmanın önlenmesi (meni müdahale) ve yıkım (kal) talepli davalar

 • Ecrimisil (haksız işgal) davaları

 • Kamulaştırma nedeniyle açılan davalar

 • Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı davalar

 • Alım, önalım ve geri alım davaları

 • Kadastro tespitine itiraz davaları

 • Geçit hakkı davaları

 • Zilyetliğe ilişkin davalar

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları

 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar

 • Hasılat (gelir) paylaşımı karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar

 • Ücret (bedel) karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar

 • Kamu ihalesi inşaat sözleşmeleri kaynaklı davalar

 • İmar planları (nazım imar planı, uygulama imar planı, mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planları vs.) kaynaklı davalar

 • İnşaat ruhsatı (yapı izni) uyuşmazlıkları

 • İskan (yapı kullanma izni) uyuşmazlıkları

bottom of page