top of page
556.png

Kira Hukuku

     Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesi, belirli ve belirsiz süreli yapılabilir.

KİRACI TAHLİYE SEBEPLERİ NELERDİR? (KİRACI ÇIKARMA ŞARTLARI)

 

 • Kiracının kira borcunu hiç ya da gereği gibi ödememesi sebebi ile tahliye

 • Kiralayan ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gereksinimi sebebi ile tahliye

 • Yeni malikin ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gereksinimi sebebi ile tahliye (Satış nedeni ile kiracı tahliyesi)

 • Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye

 • Kiralanan taşınmazın yeniden İnşa ve imar sebebi ile kullanılamayacak durumda olması sebebi ile tahliye

 • Kiracının ölümü halinde tahliye

 • Kiralayanın rızası olmaksızın Alt kira ve kullanım hakkının devri sebebi ile tahliye

 • Kiralayanın rızası olmaksızın Kira ilişkisinin devri sebebi ile tahliye

 • Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme kurallarına riayet edilmemesi sebebi ile tahliye

 • Kiracının iflası sebebi ile tahliye

 • Kira sözleşmesinin on yıllık uzama süresi sonunda tahliye davası açılması

 • Olağan üstü sebepler ile kira ilişkisinin devamının çekilemez hale gelmesi sebebi ile tahliye


KİRACI TAHLİYE TAAHHÜDÜ / TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?

     “TAHLİYE TAAHÜTNAMESİ NEDİR?” ve “KİRACI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYANILARAK TAHLİYE EDİLEBİLİR Mİ?” soruları özellikle son zamanlarda sıklıkla sorulmaktadır. Bu husus 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde düzenlemiştir. Bu madde uyarınca kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonraki bir sürede, belli bir tarihte kiralananı boşaltmayı yazılı olarak taahhüt etti ise yani TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ vermiş ise kiraya veren yasal sürelere uyarak yapacağı icra takibi ve açacağı tahliye davası ile kiracıyı tahliye edebilir.

KİRA DAVALARINDA AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADARDIR? KİRACI TAHLİYE DAVASI AVUKAT ÜCRETİ NE KADARDIR?

     Kira davalarında avukatlık ücreti, dosya içeriği, harcanacak emek ve mesai, davanın süresi, rayiç kira bedeli, mevcut kira bedeli gibi şartlara göre değişebilmektedir. Avukatlık ücreti ile ilgili yasal alt sınırlama Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenir. Ayrıca Ankara Barosu’nun yayınladığı en az ücret tarifesi bulunmaktadır.

     Kira davalarına bakan avukatlar, kira anlaşmazlıkları kapsamında görülen davalarda avukatlık yapar. Hukuk büromuz, Ankara’da kira avukatı olarak etkin hizmet vermektedir. Bu kapsamda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması

 • Konut ve işyeri kira sözleşmelerinin düzenlenmesi

 • Tahliye taahhütnamesinin hazırlanması

 • Tahliye taahhütnamesine dayalı icra takibi

 • Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye davası

 • Kira sözleşmesinden kaynaklı alacakların tahsili

 • Kiracının kirayı ödemede gecikmesi nedeniyle icra takibi ve tahliye davası

 • Kiracının kirayı ödememesi nedeniyle icra takibi ve tahliye davası

 • Kiracının aidatı ödememesi nedeniyle icra takibi ve tahliye davası

 • Kira sözleşmesinin kiraya veren tarafından haklı nedenle feshi ve tahliye davası

 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davası

 • Yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye davası – Evin satışı nedeniyle tahliye davası

 • Kira tespit davası

 • Kira bedelinin uyarlanması davası

 • Kiracılığın tespiti davası

 • Kiracının kiralananı kira sözleşmesinin bitiminden önce tahliye etmesinden doğan uyuşmazlıklar

 • Kiralananın haksız tahliyesi sebebiyle tazminat davaları

 • Tahliye edilen taşınmazda hasar tespiti ile zararın tazmini davaları

 • Kiracının taşınmazı göstermesine yönelik davalar

 • Yeni dönem kira bedelinin mevcut sözleşme ve mevzuat kapsamında belirlenmesi

 • Kiracıya ihtarname gönderilmesi

 • Kira artış oranından kaynaklı uyuşmazlıklar

bottom of page