top of page
556.png

YABANCILAR HUKUKU

Yabancılar Hukuku

     Ankara’da Yabancılar hukuku alanında yabancı vatandaşlara, göçmen ve mültecilere yabancılar hukuku alanına giren dava ve işlerde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

     Deport, kısaca sınır dışı etme işlemidir. Deport kararı yani sınır dışı etme kararı valilik tarafından verilir. Sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvuru yapılmalıdır. İdari dava açma süresi içinde veya idari dava açılması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

     Sınır dışı etme kararı alınanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. İdari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvuru yapılmalıdır.

     Ankara sınırdışı kararına itiraz, Akyurt Geri Gönderme Merkezi, Ankara Deport İtiraz Avukatı olarak deport kararı kaldırılması, deport kararı kaldırma,  sınır dışı etme kararına itiraz konularında etkin şekilde hizmet vermekteyiz.

 • Oturma izni için gerekli işlemler

 • Çalışma izni için gerekli işlemler

 • Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi

 • Yabancılara Türk hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve yasal danışmanlık hizmeti sunulması

 • Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi

 • Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması

 • Türkiye’de yaşayan yabancıların boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi

 • Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi, vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi

 • Şirketlerin mavi ve beyaz yakalı yabancı işçi istihdamına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi

 • Yabancıların gayrimenkul alması için gerekli işlemler

 • Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi

 • Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi

 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri

 • Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözülmesi

 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi

 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki gayrimenkullerinin kiralanması ve ilgili işlemlerinin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü

 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi

 • Yabancılara banka hesabı açılması danışmanlık hizmetleri

 • Yabancıların yatırım yapması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi

 • İltica talebi için gerekli işlemlerin yapılması

 • Deport ve yabancı tahdit kodu kararı kaldırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Yabancıların miras ile ilgili işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Yabancıların sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanması için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi

bottom of page