top of page
556.png

İş Hukuku

     İş hukuku, çalışma alanında işçi ve işveren haklarını düzenleyen mevzuat bütünüdür. Gerek işçi haklarının korunması gerekse işveren haklarının korunması, iş hukuku kapsamında amaçlanmaktadır. İş hukuku, çalışma faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde işleyişi açısından bağlayıcı bir unsurdur. İşverenin işçiye veya işçinin işverene karşı sorumluluklarının olduğu düşünülürse, tarafların bu sorumluluklardan doğan ihtilaflara düşmesi son derece normaldir. Bu anlaşmazlıkların en aza indirilmesi ancak iş hukuku mevzuatına uygun davranılması ile sağlanabilir. İş Hukuku Avukatı Nedir? İş hukuku alanında uzmanlaşmış, işçi haklarını savunma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi avukatlara halk arasında iş hukuku avukatı denir. İşverenin işçiye karşı olan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda iş hukuku kanunları devreye gireceği için, işçi haklarının savunulması amacı ile iş hukuku avukatı ihtiyacı doğmuştur. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki içerisinde bulunduğumuz ekonomik yapı, maddi çıkarları ön planda tutmaktadır. Hal böyle olunca zaman zaman işçi hakları geri planda kalmaktadır. İşçi haklarının korunması bazı yasalar ile sağlanmıştır fakat çoğu işçi, maalesef, haklarını koruyan kanun maddelerinden bilgi ve farkındalık sahibi değildir. Bu aşamada alanında uzman bir iş hukuku avukatı işçiye yardımcı olabilir. İş Hukuku Avukatı İş Davalarında Zorunlu Mudur? İlk önce bilinmelidir ki; mahkemelerde davayı avukatla takip etme, avukatlık hizmeti alma zorunluluğu yoktur ve iş mahkemelerinde herkes kendi hakkını iş avukatı olmaksızın arayabilir. Ancak iş davaları hukuki bilgileri, usul kuralları ve birtakım hesaplamaları bilmeyi gerektirdiği için alanında uzman bir Ankara İş Avukatı ile devam edilmesi hak kayıpları yaşanmasının önüne geçecektir. Kişi, Ankara iş avukatı araştırabilir ve iş mahkemesi avukatı bulabilir ancak dosya takibinde avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat hukuk eğitimi almamış kişilerin ve fiilen avukatlık mesleğini icra etmeyenlerin internet üzerinden araştırma yaparak uğradığı haksızlık konusunda davada neleri nasıl talep edebileceğini, nasıl ispatlayabileceğini, ne tür hakları olduğunu bilmesi ve bunu dava boyunca dikkatle ve süresinde takip etmesi sıradan bir iş değildir. İşçi – işveren uyuşmazlıklarından kaynaklı işçilik alacakları davaları, iş kazası kaynaklı tazminat davaları, hizmet tespiti davaları ve işe iade davalarında hak kaybı yaşanmaması için İş Avukatı ile görüşülmesinde ve hukuki sürecin bir avukatla takip yürütülmesinde büyük önem vardır.

     Hukuk büromuz, müvekkillerine çözüm odaklı bir anlayış ile avukatlık ve danışmanlık hizmet vermektedir. Hukuki iş ve işlemlerde tüm süreç boyunca etkin ve profesyonel takip anlayışıyla hizmet vererek en iyi sonuca ulaşılmasını sağlamayı temel prensip edinmiştir.

     İş hukuku alanındaki avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz;

 • İş avukatı dava vekilliği hizmetleri

 • İşe iade davası

 • Sigortasız çalıştırılmış işçilerce açılacak hizmet tespiti davaları

 • İş kazası davaları

 • İş kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları

 • Meslek hastalığından kaynaklı tazminat davaları

 • Kıdem tazminatı davası

 • İhbar tazminatı davası

 • Maaş, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, asgari geçim indirimi vb. İşçi alacakları davaları

 • Kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, cezai şart tazminatı, mobbing davaları

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları

 • Toplu iş sözleşmeleri

 • İşçi vekili olarak arabuluculuk görüşmelerine katılma

 • İşveren vekili olarak arabuluculuk görüşmelerine katılma

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması

 • Haksız rekabet sözleşmesinin hazırlaması

 • Gizlilik sözleşmesinin hazırlanması

 • İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında danışmanlık hizmetleri, gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki danışmanlık hizmeti

 • Yasaya uygun ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi

 • Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

 • Sosyal sigorta davaları

 • Sosyal sigortalar kanunu ve işsizlik sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması

 • İşçinin çalıştığı yerde hak etmiş olduğu alacaklarının hesaplanması

 • İş hukuku avukatı danışmanlık hizmetleri

 • İşveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık

bottom of page