top of page
556.png

Ceza Hukuku

     Özgürlüğünüz en kıymetli hazinenizdir. Avukat savunmanın vazgeçilmez ve kıymetli bir parçası, güçlü bir kalesidir. Ceza yargılamasının kişileri maddi ve manevi olarak yıpratan bir süreç olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Yargılama neticesinde çıkacak karar hapis cezası gibi hürriyeti bağlayıcı olabileceği gibi para cezası gibi maddi bir külfet de oluşturabilmektedir. Bu nedenle süreci doğru analiz edip etkin ve hızlı bir çözüm üretebilecek tecrübe sahibi bir ceza avukatının hukuki yardımına başvurmak oldukça önemlidir. Bununla beraber hüküm öncesinde gözaltı, tutukluluk, yurt dışı yasağı, ev hapsi, imza yükümlülüğü gibi kişiyi yıpratacak durumlar da söz konusu olabilmektedir. Mahkemede avukatsız savunma yapmak ciddi hak kayıplarına ve mağduriyetlere neden olabilmektedir. Hukuki destek ve yardım almadan yürütülen yargılamalar kişileri bir ömür mağdur edecek hak kayıplarına ve cezalara neden olabilmektedir. Bu nedenle bir ceza avukatından hukuki destek ve avukatlık hizmeti almanız telafisi güç zararlara ve mağduriyetlere neden olmaması ve özgürlüğünüzün kısıtlanmaması için hayati önem taşır. Hak kayıplarının önlenmesi ve bir nebze telafi edilmesi açısından tazminat talebi yönünden destek sağlanması da önemli bir konudur.

Hukuk büromuz, ceza hukuku alanında güncel mevzuat değişikliklerini yakından takip ederek kendini yenilemeyi ve geliştirmeyi ilke edinmiş, gerek meslek içi eğitim seminerlerine katılımı, gerekse yargılamalarda sanık müdafi, mağdur-müşteki vekili olduğu tipik davalardan hareketle gelişen mesleki tecrübesi ile ceza hukuku alanındaki faaliyetlerini başarılı şekilde yürütmektedir.

Ceza hukuku alanındaki avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz;

 • Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yapılacak her türlü şikayet ve suç duyurusu

 • Suç duyurusu dilekçesi ve eklerinin hazırlanması

 • Soruşturma ve kovuşturma dosyasının incelenmesi

 • Cumhuriyet Savcılığınca verilen takipsizlik kararına (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) (KYOK) itiraz edilmesi

 • Soruşturma aşamasında mağdur, şikayetçi vekili olarak soruşturma dosyasının takibi

 • Şüpheli müdafi olarak soruşturma aşamasında aktif vekillik yoluyla hukuki destek sağlanması, savunma hazırlanması

 • Soruşturma aşamasında kolluk ve savcılık makamında alınacak olan ifadelerde hazır bulunulması

 • Gözaltı kararına itiraz edilmesi

 • Tutuklamaya itiraz ve tutuksuz yargılama, tahliye talepleri

 • Adli kontrol kararına itiraz

 • Mağdur, katılan (müdahil) vekili olarak ceza davalarının takibi

 • Kovuşturma aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti ve dava takibinin yürütülmesi

 • Mahkemede sözlü ve yazılı savunma yapılması

 • Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine (İstinaf Mahkemesi) gönderilmesi için istinaf başvuru dilekçesinin hazırlanması ve sunulması

 • Dosyanın Yargıtay Ceza Dairesine gönderilmesi için temyiz başvuru dilekçesinin hazırlanması ve sunulması

 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyareti, cezaevi görüşmesi

 • Müvekkil lehine olan delillerin belirlenmesi, değerlendirilmesi

 • Dosyadaki tüm delillerin belirlenmesi, değerlendirilmesi

 • Hukuka aykırı delillerin belirlenmesi, değerlendirilmesi

 • Ceza hukuku alanında her türlü hukuki danışmanlık hizmeti

 • Sabıka kaydı, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi, memnu hakların iadesi

 • Haksız tutuklama, gözaltı ve elkoyma tazminat davası

 • Olağanüstü kanun yollarına başvuru yapılması, yargılamanın yenilenmesinin istenmesi

 • Anayasa Mahkemesine başvuru

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru

bottom of page