top of page
556.png

Sigorta Hukuku

     Sigorta davalarına bakan avukatlar, zarar sigortaları, mal sigortaları, can sigortaları, hayat sigortası, kaza sigortası, hastalık ve sağlık sigortası, doğal afet sigortaları (DASK) (zorunlu deprem sigortası), yangın sigortası, hırsızlık sigortası, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) (trafik), İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMMS), kasko sigortası, taşıma sigortaları, mühendislik sigortaları gibi  sigorta anlaşmazlıkları kapsamında görülen davalarda ve tahkim dahil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında avukatlık yapar. En iyi sigorta avukatı, sigorta hukukuna ilişkin gelişmeleri yakından takip eden, sigorta hukukuna ilişkin iş ve işlemlerle deneyim kazanmış olan, mevzuat değişikliklerini inceleyen, sigorta hukukuna ilişkin emsal Yargıtay, BAM ve tahkim kararlarını ve gelişmeleri takip edip kendisini sigorta hukukunun uygulamasına uygun olarak güncelleyen avukat olarak ifade edilebilir.

     Trafik kazaları sonrasında ortaya çıkan, bir aracın değerinde meydana gelen azalma olarak ifade edilen araç değer kaybı, günümüzde en çok karşı karşıya kalınan durumlardan biridir ve sigorta hukuku alanındaki dosya yükünün en fazla olduğu alandır. Bir aracın kaza sonrası ikinci el piyasasındaki değerindeki azalma, bir aracın daha düşük değerlerle alıcı bulmasına neden olmaktadır. Bu tür durumlarda aracında değer kaybı yaşayan kişi, karşı tarafın kusuru oranında zararını aracın sürücüsünden, işleteninden ya da Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı’ndan tazmin edebilmektedir. Bu tür bir kaza ile karşı karşıya kalan kişilerin, bu alanda uzman avukatlardan yardım alması ve dava sürecini bu alanda uzman avukatlarla ilerletmesi tavsiye edilmektedir.

     Hukuk büromuz, Ankara'da sigorta avukatı olarak etkin hizmet vermektedir. Bu kapsamda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

 • Araç değer kaybı başvurusu

 • Araç değer kaybı danışmanlık

 • Değer kaybı sigorta tahkim

 • Değer kaybı hukuk davası

 • Araç rayiç bedeli sigorta tahkim

 • Araç rayiç bedeli hukuk davası

 • Hasar tazminatı sigorta tahkim ve dava

 • Araç mahrumiyet bedeli, araç mahrumiyet tazminatı (araçtan yoksun kalma tazminatı) (aracımın onarımda kaldığı süre için tazminat)

 • Kazanç kaybı tazminatı, gelir kaybı bedeli

 • Pert araç bedeli

 • Destekten yoksun kalma tazminatı

 • Ölümlü trafik kazası manevi tazminat

 • Yaralamalı trafik kazaları tazminat davaları

 • İş göremezlik tazminatı

 • Munzam zarar

 • Doğal afetler (deprem, sel vb.) nedeniyle oluşan zararlardan kaynaklı tazminat davaları

 • Sigorta poliçesinden kaynaklanan davalar

 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat davaları

 • Sağlık ve hayat sigortalarıyla ilgili uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları

 • Hayat, emeklilik, can ve maluliyet sigortası davaları

 • Trafik kazalarına bağlı tazminat talepleri

 • Yangın sigortası davaları

 • Deprem sigortası davaları

 • Deniz, hava ve kasko sigortasıyla ilgili uyuşmazlıklar

 • Tıbbi müdahaleden doğan malpraktis davaları

 • Ferdi kazalara ilişkin davalar

 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar

 • Sigorta primlerinin ödenmediği durumlarda başlatılan icra takibi

 • Tüketici hakem heyeti başvuru ve tüketici davası

 • Sigorta rücu davaları

 • Her türlü diğer sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

bottom of page