top of page
556.png

Miras Hukuku

     Miras davalarına bakan avukatlar, miras anlaşmazlıkları kapsamında görülen davalarda avukatlık yapar. En iyi miras avukatı, miras hukukuna ilişkin gelişmeleri yakından takip eden, miras hukukuna ilişkin iş ve işlemlerle deneyim kazanmış olan, mevzuat değişikliklerini inceleyen, miras hukukuna ilişkin emsal içtihatları ve gelişmeleri takip edip kendisini miras hukukunun uygulamasına uygun olarak güncelleyen avukat olarak ifade edilebilir.

     Hukuk büromuz, Ankara’da miras avukatı olarak etkin hizmet vermektedir. Bu kapsamda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

 • Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması

 • Mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) iptali davası

 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası

 • Vasiyetnamenin iptali davası

 • İzale-i şüyu – ortaklığın giderilmesi davası

 • Saklı paya ilişkin davalar

 • Tenkis davası

 • Terekenin tespiti davası

 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırmak)

 • Ölüme bağlı tasarrufların tenkisi

 • Mirasta denkleştirme (mirasta iade)

 • Mirasta istihkak (mirasta hak ediş)

 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali

 • Vasiyetnamenin yerine getirilmesi

 • Vasiyetname düzenlenmesi

 • Mirasın reddi

 • Mirastan yoksunluk

 • Mirastan çıkarma – ıskat – mahrum bırakma ve mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası

 • Mirasın paylaşılması

 • Mirasın paylaşım sözleşmesi

 • Mirastan feragat sözleşmesi

 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

 • Miras payının temliki

 • Reddi miras davası ve mirasın hükmen reddi davası

 • Mirastan mal kaçırma hallerinde açılacak davalar

 • Sağ kalan eşin mirasçılığı

 • Aile konutunun sağ kalan eşe verilmesi, özgülenmesi, tahsisi

 • Vasiyetnamenin tenfizi davası

 • Miras intikal işlemleri

 • Her türlü diğer miras uyuşmazlıklarına ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri

bottom of page