top of page

BOŞANMA DAVASINDA KADININ HAKLARI NELERDİR?

Boşanma Davası


Boşanma, evliliği sona erdiren hukuki bir işlemdir. Türk hukukunda boşanma, ancak mahkemeler aracılığı ile hakim kararıyla gerçekleşebilmektedir. Evli çiftler arasında ortaya çıkan anlaşmazlık ve geçimsizlik sonucunda boşanma kararı alınması gerektiğinde boşanma davası açılabilir.


Türk Medeni Kanunu’nda boşanma davası açılabilecek boşanma sebepleri genel ve özel boşanma sebepleri olarak tek tek düzenlenmiştir. Genel boşanma sebebinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması yeterlidir. Özel boşanma sebeplerinde ise boşanma davasına veya boşanma sebebine ilişkin kanun tarafından belirli vakıaların varlığı aranmakta ve belli ispat şartları getirilmektedir. Örneğin, zina sebebiyle boşanma davasında, davacı tarafın eşinin başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini ispat etmesi gerekir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması, ortak hayatın kurulamaması ve anlaşmalı boşanma genel boşanma sebepleriyken; kanunda tek tek belirtilen ve özel şartlar gerektiren diğer sebepler ise zina, hayata kast, akıl hastalığı, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, pek kötü davranış ve terk özel boşanma sebepleridir.


Kadının Boşanma Sürecindeki Hakları


Boşanma davası sürecinde, her iki tarafın da hakları bulunmaktadır. Kadınların boşanma davasında da bazı hakları vardır ve bu haklar yasalarla güvence altına alınmıştır.


Boşanma davasında kadın neler talep edebilir?


 • Müşterek konutun tahsisi,

 • Aile konutu şerhi konulması,

 • Uzaklaştırma kararı,

 • Ayrı yaşama,

 • Tedbir nafakası,

 • Yoksulluk nafakası,

 • İştirak nafakası,

 • Velayet hakkı,

 • Maddi tazminat,

 • Manevi tazminat,

 • Düğün takıları (ziynet eşyası),

 • Mal paylaşımı,

 • Kişisel eşyaları,

 • Çeyiz alacağı,

 • Mehir senedi alacağı,

 • Çocuk ile kişisel ilişki kurma,

 • Çocuğun teslim edilmesini talep etme,

 • Adli yardımdan yararlanma,

 • Boşanılmış eşin soyadını kullanmaya devam etme.


Bu sayılan haklardan bazıları somut olaylara göre değişebilmektedir. Örneğin boşanma davasında kadının, erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğuna karar verilirse kadın yoksulluk nafakası alamaz. Tarafların eşit kusurlu olduğu durumlarda da tazminat talepleri reddedilir.


Kadınların boşanma davalarında hakları sadece duygusal ve ruhsal açıdan değil, aynı zamanda maddi olarak da önemlidir. Boşanmanın mali etkileri konusunda bilinçli olmak, kadınların gelecekteki finansal güvenliğini sağlamak için son derece önemlidir.

Boşanma davalarında kadınların maddi haklarını korumak adına uzman bir avukatla çalışmak önemlidir. Uzman bir avukat, kadınları bu süreçte destekleyebilir, haklarını savunabilir ve adil bir sonuç elde edebilmelerini sağlayabilir. Ancak her boşanma davası kendine özgüdür ve kadınların haklarını korumak için profesyonel bir yardım almak her daim en doğru adımdır.


Boşanma davasında kadınların hakları, adaletin sağlanması ve eşitlik ilkesi çerçevesinde korunmaktadır. Kadınlar için boşanma sürecinde bu haklara ve korumalara sahip olmaları son derece önemlidir. Bu nedenle, boşanma davası açmak isteyen kadınlar, iyi bir avukatla çalışmalı ve tüm haklarını savunmak için gerekli adımları atmaları oldukça önemlidir.


Çekişmeli boşanma davası, her iki eş için de oldukça stresli ve duygusal bir süreçtir. Bu süreçte, taraflar birbirlerine karşı suçlamalarda bulunabilir, birbirlerinin kişilik haklarına zarar verebilecek ifadeler kullanabilirler. Bu durum, tarafların duygusal olarak yıpranmasına ve dava sürecinin daha da zorlaşmasına neden olabilir.


Çekişmeli boşanma davası, aynı zamanda zorlu ve yıpratıcı bir süreçtir. Bu süreçte, taraflar, davayı kazanmak için hukuki bilgi ve beceriye ihtiyaç duyarlar. Bu bilgi ve becerilere sahip olmayan taraflar, hak kaybına uğrayabilirler.


Bu nedenlerle, kadınların çekişmeli boşanma davasında avukata danışmaları ve yasal haklarını bilmeleri önemlidir. Avukat, dava sürecini yakından takip ederek, tarafların hak kaybına uğramasını engelleyecektir.


Boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur?


Boşanma davasını ilk olarak kimin açtığı, davanın sonucunu doğrudan etkilemez. Eşlerden herhangi birisinin boşanma davasını önce açmasının kusurun ispatı ya da kadının nafaka alıp alamaması konusunda hiçbir önemi yoktur. Boşanma davasında önemli olan boşanmaya sebep olan olaylarda hangi tarafın ne kadar kusurlu olduğudur. Davayı ilk olarak sizin açmanız sizi kusurlu hale getirmez. Hatta boşanma konusunda kesin ve tam bir karara vardıysanız ve amacınız boşanma ise boşanma davasını ilk olarak siz açmalısınız. “Boşanma davasını ilk açan haksızdır” şeklindeki sözler asla doğru değildir. Kanunun özel boşanma sebepleri olarak sıraladığı bazı boşanma davalarında hak düşürücü süreler vardır. Örneğin eşinin zina ettiğini öğrenen diğer eşin 6 ay içinde zina nedenine dayalı olarak dava açması gerekir. Konunun diğer boyutu da mal paylaşımıdır. Davayı ilk olarak karşı tarafın açmasının beklenmesi mal paylaşımı hususunda hak ve zaman kayıplarına neden olabilmektedir.


Ankara'da Boşanma Davaları


Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık 2. şehri olması nedeniyle, boşanma davalarının en çok açıldığı şehirlerden biridir. Ankara gibi büyük şehirlerde dava sayısının fazla olması avukatların çalışma alanına da yön verebilmektedir.


Ankara Aile Mahkemeleri, Ankara Merkez Adliyesi (Söğütözü 4 nolu ek hizmet binası) ve Ankara Batı Adliyesi olmak üzere iki ayrı adliyede bulunmaktadır.


Boşanma Avukatı Ankara


Boşanma avukatı, boşanma davası sürecinde şu konularda avukatlık hizmeti verir:


 • Boşanma sebeplerinin ve olayların değerlendirilmesi

 • Delillerin değerlendirilmesi

 • Dava ve cevap dilekçelerinin hazırlanması

 • Hakların mahkemeden talep edilmesi

 • Uzaklaştırma kararı alınması, müşterek konutun kadına tahsisi kararı alınması

 • Delillerin mahkemeye sunulması

 • Tanıkların dinletilmesi

 • Duruşmalarda temsil edilmesi

 • Nafakanın tahsil edilebilmesi için icra takibi

 • Nafakanın ödenmemesi halinde tazyik hapsiyle cezalandırılması için şikayet

 • Nafakanın artırılmasının talep edilmesi

 • Tazminatın tahsil edilebilmesi için icra takibi

 • Mal paylaşımı, ziynet eşyası davası

 • Dava sonucundan memnun olunmaması halinde istinaf ve temyiz başvurusu yapılması

242 görüntüleme

Comments


bottom of page