top of page
556.png

BOŞANMA & AİLE HUKUKU

Boşanma ve Aile Hukuku

     Boşanma ve aile hukuku en önemli ve en çok dava sayısının olduğu hukuk alanlarından biridir. Boşanma Avukatı halk dilinde daha çok boşanma davalarına giren, boşanma alanında uzmanlaşmış avukatlara denilmektedir. Boşanma davalarında kanunda belirlenmiş pek çok şekil şartı, süre şartı, usul ve detay bulunmaktadır. Bu sürecin etkin ve başarı bir şekilde yönetilmesi, davada alınacak sonuca doğrudan etki sağlayacağı için uzman bir avukat yardımı ile takip edilmesi önemlidir. Aksi durum geri dönüşü mümkün olmayan hak kayıplarına neden olabilmektedir.

     Boşanma avukatı; faaliyetlerinin büyük bir bölümünü Aile Hukuku alanında yoğunlaştırmış ve daha çok Aile Hukuku ile ilgili davalara bakan avukat olarak halk arasında bilinmektedir. Vatandaşlar kimi zaman dava açarken veya davaya cevap verirken arzuhalcilere dilekçeler yazdırmakta ve o dilekçeleri mahkemelere sunmaktadırlar. Gerek kanunda belirtilen usullere uygun olmayan gerekse de esas ve içerik yönünden eksik ve yetersiz olan dilekçeler nedeniyle davalar kimi zaman reddedilmekte kimi zaman istenilen sonuçlar alınamamakta kimi zamanda büyük mağduriyetlere neden olmaktadır.

     Boşanma davası süreci, evli çiftler için oldukça zorlu ve yıpratıcı bir süreçtir. Boşanma sürecinde profesyonel hukuki yardım almak bu zorlu sürecin üstesinden gelmeyi kolaylaştırmaktadır. Özellikle çekişmeli boşanma davasının çok önemli hazırlık süreci bulunmaktadır. Yine dava süreci gerek usul gerekse de esas yönünden iyi ve etkin bir takip gerektirmektedir. Bu nedenle kişilerin Boşanma Davası için uzman avukat ile çalışması tavsiye edilmektedir.

     Boşanma davası açılırken Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen boşanma sebepleri doğru tespit edilmesi gerekir. Çünkü hakim tarafların dayandığı olaylar ve boşanma sebeplerine göre bir karar verecektir. Velayet, maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka gibi talepler açısından sürecin profesyonel bir şekilde yürütülmesi önemlidir.

     Boşanma davası ile birlikte veya boşanma davası açıldıktan sonra, evlilik içerisinde edinilen mallar nedeniyle Mal Paylaşımı davası açılması da gerekebilmektedir. Maddi ve ekonomik kayıp yaşanmaması için oldukça teknik hususlar içeren mal paylaşımı davasının profesyonel avukatlık hizmetiyle yürütülmesi oldukça önemlidir.

     Boşanma davalarında yetkin ve tecrübeli boşanma avukatı olmadan açılan boşanma davası veya mal paylaşımı davalarında yapılan hatalar telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermektedir. Tarafların haklarının neler olduğu, maddi/manevi tazminat, nafaka vb. haklarını nasıl alacağı, profesyonel destek sağlayacak avukat yoluyla gerçekleşecektir. Boşanma davası sonucunda tazminat ve nafakaya hükmedilmesi halinde icra takibi başlatılması gerekebilecektir.

     Boşanma davasında en önemli husus mahkemeye sunulacak delillerdir. Hangi delillerin yasaya uygun delil olduğu ve mahkemeye sunulması gereken delillerin tespiti oldukça önemlidir. Bu nedenle boşanma davalarında kanuna ve Yargıtay içtihatlarına vakıf olunması gerekmektedir.

     Boşanma oranlarının arttığı günümüzde en çok ihtiyaç duyduğu boşanma avukatı için insanlar çevresine duyurmadan internetten boşanma avukatı arayışına girebilmektedir. Boşanma süreci taraflar için sıkıntılı bir süreç olduğu için bu süreçte onları en doğru şekilde yönlendirecek, boşanmayı en etkin ve hedeflenen şekilde sonuçlandıracak boşanma avukatına olan ihtiyacınız için Ankara’da hukuk büromuzu arayabilirsiniz.

     Ankara’da Boşanma Avukatı olarak dosyanız hangi aşamada olursa olsun hukuk büromuzdan danışmanlık veya avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

     Boşanma ve aile hukuku alanındaki avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimizi aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Çekişmeli boşanma davası

 • Anlaşmalı boşanma davası

 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması

 • Nafaka davaları

 • Nafakanın artırılması davası

 • Nafakanın azaltılması davası

 • Nafakanın kaldırılması davası

 • Yoksulluk nafakası

 • İştirak nafakası

 • Yardım nafakası

 • Tedbir nafakası

 • Uzaklaştırma kararı davaları

 • Koruma tedbiri, önlem ve uzaklaştırma Kararı

 • Aile konutunun tahsisi

 • Vesayet davası

 • Velayet davası

 • Velayetin değiştirilmesi davası

 • Mal rejimi davası- mal paylaşımı

 • Ziynet eşyalarının iadesi davası – altın davası, düğün takıları

 • Çeyiz eşyalarının iadesi davası – çeyiz alacağı

 • Mehir alacağı

 • Maddi ve manevi tazminat

 • Ayrılık davası

 • Nişan bozulmasından doğan davalar

 • Nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi davası

 • Evlenmenin yokluğunun tespiti davası

 • Bekleme süresinin kaldırılması davası

 • Evlenmenin butlanı davaları

 • Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası

 • Hayata kast sebebiyle boşanma davası

 • Pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası

 • Suç işleme sebebiyle boşanma davası

 • Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası

 • Terk sebebiyle boşanma davası

 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası

 • Çocukla kişisel ilişki kurulması davası

 • Boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları

 • Tanıma tenfiz davaları

 • Aile konutuna ilişkin davalar

 • Evlilik birliğine hakimin müdahalesini isteme davaları

 • Tasarruf yetkisinin sınırlanması davaları

 • Eşya tespiti ve alacağı davaları

 • Katılma alacağı

 • Değer artış payı alacağı

 • Soybağının reddi davası

 • Tanıma davası

 • Tanımanın iptali davası

 • Babalık davası

 • Evlat edinme davası

 • Çocuk mallarının yönetimi

 • Aile konutu ve uygulamaları

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna dair davalar,

 • Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri

 • Evlat edinme izin davası

 • Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması

 • Yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları

 • Nafaka icra takibi

 • Ankara Boşanma Avukatı

 • Danışmanlık Hizmetleri

bottom of page