top of page

ATIŞ ARTIKLARI NEDİR? BARUT İZİ NEDİR?

Atış artıkları, özellikle ateşli silahların kullanıldığı cinayet, intihar, şahsa ve özel mülkiyete saldırı, meskûn mahalde ateş etme gibi olaylara ışık tutabilecek önemli yardımcı delillerdendir.


Ateşli silah mermi kovanında bulunan barutun yanmasını sağlayan bölüm olan kapsülde; başlatıcı, yükseltgen ve yakıt olarak görev yapan Kurşun Nitrat, Kurşun Stifnat, Baryum Nitrat, Baryum Sülfit, Antimon Sülfür ve Tetrasen gibi darbeye hassas patlayıcı maddeler bulunmaktadır.


Atış artıkları, tetik çekildiğinde horoz veya ateşleme iğnesinin kapsüle vurması neticesinde fişeklerin kapsül kısmında yer alan darbeye hassas patlayıcıların patlama anındaki yüksek ısı ve basınç etkisiyle yanması esnasında meydana getirdikleri mikron çapındaki partiküllerdir. Bu partiküller vücut dokusu ile hiçbir kimyasal etkileşime girmeyen, genellikle küresel yapıda eşsiz morfolojik yapılardır. Esas kaynağı kapsülde bulunan patlayıcı maddeler olan bu yapıları barut gazı, barut artığı yada barut izi olarak tanımlamak yanlıştır.


Atış artıklarının büyük bir kısmı namlu ağzından hedefe doğru atılmak suretiyle, az orandaki kısmi ise silahın mekanizma yapısına bağlı olarak mekanizma hareketi esnasında, silah üzerindeki mevcut aralıklardan ve kovan atma boşluğundan silahın çevresine saçılabilmektedir. Bu partiküller kimyasal anlamda yanma (patlama) sonrasında Kurşun (Pb), Antimon (Sb) ve Baryum (Ba) elementlerinin kombinasyonlarını oluşturmaktadır. Kombinasyon içinde, atış artıklarını oluşturan bu birincil elementler dışında farklı kaynaklardan gelebilecek elementlerde bulunabilir.


(Kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Yayınları, Adli Bilimler, Kimyasal İncelemeler)

65 görüntüleme

Comments


bottom of page