top of page

ANKARA’DA AVUKATLIK VE HUKUKİ DANIŞMANLIK

AVUKATA DANIŞMANIN ÖNEMİ


Hukuki bir konuda avukata danışmak, kişinin haklarını ve menfaatlerini korumak için en iyi ve doğru yoldur. Avukatlar, hukuk alanında uzmanlaşmış kişilerdir ve hukuki konularda kapsamlı bilgi ve deneyime sahiptirler. Bu sebeple, hukuki bir konuda karar alırken ve hukuki açıdan doğru ve güvenli bir yol izlemek için bir avukata danışmak önemlidir.


AVUKATA DANIŞMAMANIN OLASI SORUNLARI


Avukata danışmamak, aşağıda belirtildiği gibi çeşitli sorunlara yol açabilir:


·         Hukuki açıdan yanlış kararlar alınması

·         Hak kaybı

·         Maddi zararlar

·         Manevi zararlar

·         Zaman kaybı


Örneğin, bir kişi bir sözleşme imzalamadan önce avukata danışmazsa, sözleşmenin içeriğini tam olarak anlamayabilir ve haklarını koruyamayabilir. Bu durum, kişinin maddi ve manevi zarara uğramasına neden olabilir. Ayrıca, bir kişi bir dava açmadan önce avukata danışmazsa, davayı kaybetme riskini artırabilir.


DAVALARIN AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE AVUKATIN ROLÜ


Avukat, davanın açılması ve yürütülmesi konusunda en doğru stratejiyi belirler.


Mahkeme ve dava süreçlerinde vekaleten temsil yetkisi sadece avukatlar tarafından kullanılabilir. Avukatlık Kanunu gereği; Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.


Hukuk sistemimizde zorunlu avukatlık sistemi bulunmamaktadır. Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.


Ancak önemle belirtilmesi gerekir ki, Avukatlık hizmeti almadan açılan davaların önemli bir kısmı, usulden reddedilmektedir.


Davalarda usul ve ispat kuralları vardır. Hukuk sistemimizde usul kuralları, usuli işlemler ve özellikle de süreler oldukça önem arz etmektedir. Usul esastan önce gelir.


Kişinin açması gereken bir davayı zamanaşımı ya da hak düşürücü süresinden sonra açması, zamanından önce açması, dava şartı zorunlu arabuluculuğa başvurmadan açması, görevli olmayan mahkemede açması, yetkisiz mahkemede açması ya da davaya süresinde cevap vermemesi halinde ciddi boyutlarda hak kayıpları yaşanabilmektedir.


Bu nedenle, bir dava açmadan önce ya da bir davaya cevap dilekçesi vermeden önce bu hususları ve somut davaya göre değişebilen birçok önemli hususları dikkatlice incelemek ve gerekli hukuki desteği almak önemlidir.


Hukuk sistemi sürekli olarak değişen ve gelişen bir yapıya sahiptir. Hak kaybı yaşamamak için hukuki konularda güncel bilgilere sahip olmak, doğru kararlar almak ve doğru işlemleri yapmak oldukça önemlidir.


ANKARA AVUKAT


Hukuki konularda doğru ve güvenilir bir danışmanlığa ve avukatlık hizmetine ihtiyaç duyuyorsanız, bizimle iletişime geçebilir ve etkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.


Ankara avukat hukuk büromuz, geniş bir hukuki bilgi ve deneyime sahip profesyonel avukatlık anlayışıyla sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyar.


Müvekkillerimize en iyi avukat hukuki çözümleri sunmak için özveri ve uzmanlıkla hizmet veriyoruz.


Randevu almak veya daha fazla bilgi almak için iletişim bilgilerinden iletişime geçebilirsiniz.
41 görüntüleme

Comments


bottom of page